Kampanya Spotu Başlığı
İnternet Üzerinden Gelen Mğşterilerimize Özel İndirimlerimiz Mevcuttur.

Kondaktiv Epoksi Kaplama

Kondaktiv Epoksi Kaplama

ÜRÜN ADI : SOLVENTSİZ ANTİSTATİK EPOKSİ  SELFLEVELLİNG

 

TANIM :Solvent içermeyen kendiliğinden yayılabilen mekanik mukavemeti ve kimyasal

dayanımı yüksek epoksi esaslı zemin kaplama malzemesidir.

 

OZELLİKLERİ :Kimyasallara mükemmel dayanım gösterir, sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir. Yüzeyde oluşan statik elektriğin alt katmandaki iletkenlere ulaşarak toprağa ulasmasını sağlar. Derzsiz yüzey oluşturur, kolay temizlenir, hijyeniktir, uzun sure bakım gerektirmez, uygulaması kolaydır, solvent içermez.

 

UYGULAMA ALANI :Uçak hangarlarında, otomobil fabrikalarında, sağlık sektöru ile ilgili

laboratuarlarda boyama atölyelerinde, elektrik ve elektronik laboratuarlarında uygulanabilir.

 

TEKNİK OZELLİKLER

Komponent Sayısı                                    :2

Yoğunluk (Karışım)                                  :1,70-1,90 gr/cm3 20°C TS EN ISO 2811-1

Katı Madde Karısım (%)                          :Ağırlıkca 100

Hacimce    %                                            : 100

Shore D :85- ASTM D 2240, DIN 53505

Uygulama Tineri                                      :İnceltilmez

Karışım Oranı :Ağırlıkça                           : A/B :87/13

Karışım Ömrü                                          :30-40 Dakika /23˚C,200 g. DIN 16945

Elektrik iletkenlik katsayısı                      : 10-6

( DIN 51953)

Uygulama Sekli                                        :Mala, Rakel

Sarfiyat                                                      :1 mm kalınlık icin 1,8 kg.

Kuruma Suresi (Toz Kuruma )                 :3-4 saat 23°C TS 4317

Dokunma Kuruması                                 :10-12 saat 23°C TS 4317

Tam Kuruma                                            :7 gün 23°C TS 4317

 

KİMYASAL MADDE DAYANIMI

Sülfirik Asit (H2SO4) %10 3                  Sülfirik Asit (H2SO4) %20 3        Hidroklorik Asit (HCL) %10 3

Hidroklorik Asit (HCL) %20 3                Nitrik Asit (HNO3) %10 3           Nitrik Asit (HNO3) %20 3

Asetik Asit (CH3COOH) %10 2            Asetik Asit (CH3COOH) %20 1  Formik Asit (HCOOH) %10  2 – 1

Formik Asit (HCOOH) %20 1                 Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%10 2_1

Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%20 1   Ksilen 3       Solvent Nafta 2   Etil Alkol 2

    (3- Cok Dayanıklı    2- Dayanıklı    1- Dayanıksız)

MEKANİK DAYANIM

Basınç Dayanımı                                             : (N/mm2) 40 ~ 45 DIN 53504 TS 1967

Çekme Dayanımı                                             : (N/mm2) 15 ~ 20 DIN 53504 TS 1967

Çekme Uzaması                                               : (%) 0,8 – 1,0 DIN 53504 TS 1967

Eğilme Dayanımı                                             : (N/mm2) 10 ~ 12 DIN 52371 TS 985

E-Modül                                                            :(N/mm2)  18 ~ 20 DIN 52371 TS 985

Aşınma Dayanımı                                            : (mg) ~ 30 Taber, ASTM D 4060-95

UYGULAMA SEKLİ : Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya

zımpara ile arındırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilmelidir Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kirve toz vakum ile alınmalıdır. Temizlenen yüzeyler Solventsiz Epoksi Astar

ile astarlanır. Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra Bakır baralar her 100 m2 için x ve y yönünde minimum birer adet bulunmak üzere zemine yapıştırılır birbirleri ile fiziksel teması sağlandıktan sonra sonra Su bazlı epoksi kondaktiv astar mala veya rulo ile belirtilen sarfiyat miktarına uygun şekilde uygulanır. 1 gün ara verdikten sonra Solventsiz Epoksi Kondaktiv Self levelling mala ile uygulanır. Ve kirpi rulo ile gaz

kabarcıkları alınıp kurumaya bırakılır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ : A/B/ : 17,4/2,6 = 20 kg takım

 

DEPOLAMA BİLGİLERİ : Urun ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. Đlk giren

ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Urun teknik emniyet bilgileri ve yasal yukümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda, açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

SAĞLIK VE GUVENLİK : Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz.

Ürun ile ilgili hazırlanan uluslar arası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC)

uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Urun Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır.Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske, eldiven gibi  koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Acık ateş kaynaklarından uzak tutunuz

 

UYGULAMA NOTLARI VE STANDARTLARI

Kondaktiv astar tabakası:

Astarın üzerini kumla köreltmeyiniz. Taze uygulanmış astar rutubetten, yoğuşmadan ve sudan en az 24 saat sureyle korunmalıdır. Astarın yüzeyde göllenme yapmasına izin vermeyiniz Astar tabaka tüm yüzeyde dokunma kurunu aldıktan sonra EFLR 2587 AS iletken tabakanın uygulamasına geçiniz. Aksi takdirde yüzeyde buruşma veya iletken özelliklerin etkilenmesi riski oluşabilir.

İletken son kat tabası:

Son kat kaplama kalınlığı: ~1.5 mm. Daha fazla kalınlık (2.5 kg/m²den daha fazla malzeme sarfiyatı)

iletkenliğin azalmasına sebep olur. İletken bir zemin kaplama sistemi uygulamasından önce referans bölge

uygulaması yapılmalıdır. Bu referans bölge müteahhit/ müşteri tarafından takdir edilmeli ve kabul edilmelidir.

İstenilen iletkenlik değeri ve iletkenlik olcum metodu şartnamede ve uygulama yönteminde tarif edilmelidir.

İletkenlik ölçümlerin tavsiye edilen ölçüm sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Uygulama yapılan zemin alanı Olcum sayıları

< 10 m2 1 olcum / m2

10-100 m2 10 – 20 olcum

100 m2 10 olcum / 100m2

Sınırlamalar:

Olcum yapılan noktalar arasında en az 50cm mesafe olmalıdır. Gereken değerden daha düşük/yüksek değer

okunması durumunda bu yetersiz sonucu veren noktanın 50cm cevresi icerisinde ilave olcum alınmalıdır Eğer

nihai kaplama üzerinde birden çok olcum (RE) > 1 • 10-6

W ise (elektrostatik olarak iletken zeminlerde (ECF)),

ama üzerinde yürüme testi (< 100 V, IEC 61340-4-5, IEC 61340-5-1, ESD STM 07.2-1999) ve/veya sistem

testi (< 35M W, IEC 61340-5-1) sonuçları istenilen değerler içerisindeyse, tüm alan kabul edilebilir.

Topraklama plakalarının tespiti:

Her topraklama noktası 100m2 alandaki iletkenliği sağlayabilir. Her topraklama noktası arasındaki en uzun

mesafenin 10m olmasına dikkat ediniz. Topraklama noktalarını dikkatlice temizleyiniz. Daha uzun

mesafelerde ilave plaka kullanılmalıdır. Eğer saha koşulları ilave topraklama plakası kullanılmasına izin

vermiyorsa, uzun mesafeler (>10m) bakır bantlar kullanılarak birleştirilmelidir. Topraklama noktaları yapının

ana hattına bağlanmalıdır.

07 Nisan 2017
709 kez görüntülendi